drukuj

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Aktualności Przedszkola » Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Data: 17-02-2021

 

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Noskowiacy” informuje, że zapisy do Niepublicznego Przedszkola w Noskowie odbędą się w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Noskowie.

 

Terminy dotyczące rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola w Noskowie

15 – 19 lutego 2021r. - składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021)

22 lutego - 19 marca 2021r. - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (składają dzieci, które jeszcze nie chodziły do naszego przedszkola) – druk wniosku do pobrania poniżej oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Noskowie

15 kwietnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 kwietnia – 22 kwietnia 2021 r.. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

28.04.2021. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające od 17 maja do 02 czerwca 2021 r.

 

Kryteria, ustalone przez organ prowadzący:

 

ETAP 1

Lp.

Kryterium

Skala punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej

2

oświadczenie 

2.

Dziecko jest niepełnosprawne

2

orzeczenie 

3.

Jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne

2

 orzeczenie

4.

Dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych

2

 orzeczenie

5.

Rodzeństwo jest niepełnosprawne

2

orzeczenie 

6.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko

2

oświadczenie 

7.

Dziecko objęte jest pieczą zastępczą

2

 oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAP II

Lp.

Kryterium

Skala punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat w wieku 5 lat

20

oświadczenie

2.

Kandydat w wieku 4 lat

10

oświadczenie

3.

Kandydat w wieku 3 lat

5

oświadczenie

4.

Rodzice kandydata oboje pracują

2

oświadczenie

5.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki

2

oświadczenie

6.

Zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu 8 godzin

2

oświadczenie